Hva heter fjellet?

Kartverket ønsker fått opplysninger om mulig feil navnebruk angående navna Baklifjellet og Vennafjellet.

I følge Kartverket ligger fjellområdet hovedsaklig i Selbu og strekker seg inn i Malvik kommune.

Hos Kartverket er Vennafjellet registrert som sidenavn til Baklifjellet, slik at de to navna står som navn på den samme naturformasjonen. Det er ikke helt uvanlig at et fjell kan ha to navn.

Dersom fjellet blir navngitt fra to kanter, så kan fjellet ha ett navn som blir brukt i bygda på den ene sida, mens de som hører til i bygda på den andre sida kan bruke et annet navn.

I et brev Kartverket har sendt til Malvik kommune framgår det at Baklifjellet er fjellet sør for Engtjenna og Engvollen, med høyeste punkt 684 meter over havet.

Se fjellene på kartet her.

Vennafjellet, derimot, er fjellet nord for Engtjenna, med høyeste punkt 596 moh, og som ligger i Malvik kommune.

Kartverket støtter seg på opplysninger fra Gunnar Sesseng på Stjørdal som skal være godt kjent med navn i området. Han har også dokumentert sine påstander med historiske dokumenter og kart.

Vil ha gjelp fra kommunene og innbyggerne

For å finne ut av hva som er rett, er Kartverket avhengig av hjelp fra Selbu kommune og Malvik kommune.

Hvordan har historisk sett navnebruken vært, slik gamle lokalkjente vet om?

Hvordan er det vanlig å bruke navna idag?

For å sikre forsvarlig behandling blir saken gjennomført etter reglene for ordinær navnesak. Det er kommunen som skal kunngjøre at navnesak er reist; i to aviser som blir lest på stedet, eller på annen høvelig måte.

Det er viktig at saken blir behandlet i kommunens egne organer. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

Høringsuttalelsene sendes til Stedsnavntjenesten for MidtNorge, Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO, med kopi til Kartverket, sammen med kommunens uttalelse. Ordinær høringsfrist for kommunen er 2 måneder fra mottak av dette brevet som er mottatt av Malvik kommune 15.februar i år.

Innspill kan gjøres til Malvik kommune.