41 millioner i overskudd

Malvik kommune ligger an til et mindreforbruk på 41 millioner i regnskapet for 2016.

Dette viser de foreløpige tallene som Rådmann Carl-Jakob Midttun la fram for kommunestyret mandag.

– En meget god og ekstraordinær skatteinngang, forklarer halvparten av resultatet. Det er også observert god økonomistyring i virksomhetene. Rådmannen vil gi honnør til alle ansatte for dette.

Det endelige regnskapet som viser mindreforbruk på 41 millioner skal behandles 19.juni.

– Netto driftsresultat, sier noe om økonomisk soliditet, sa Midttun. Driftsresultatet bør være på 1 ¾ % av budsjettet og for 2016 ligger driftsresultatet for Malvik kommune på 5,9 %, fortalte rådmannen i kommunestyret.

Fra 12 til 41 million

 

Økonomirapporten for andre tertial ( t.o.m. august 2016) viste i slutten av oktober at Malvik kommune styrer mot et økonomisk overskudd på 12,5 millioner for 2016.

Det var med bakgrunn i regnskapsutviklingen til og med 2. tertial i fjor at rådmannens vurdering var at den underliggende aktiviteten er godt innenfor vedtatt budsjett.

Samtidig er det god grunn til å anta at finansieringspostene i sum blir høyere enn budsjettert.

Konkret var rådmannens vurdering i oktober i fjor at regnskapsresultatet for 2016 kan bli positivt med et overskudd på anslagsvis 12,5 millioner kroner, før det gjennomføres eventuelle budsjettkorreksjoner.