Høysesong for norovirus

Vinteren er høysesong for omgangssyke, som i de fleste tilfeller er forårsaket av norovirus. Både desember og januar har vært preget av mange utbrudd, melder Folkehelseinstituttet. 

– God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at norovirus sprer seg, sier seniorrådgiver Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet.

Håndvask med såpe og rennende vann anbefales fremfor alkoholbasert hånddesinfeksjon som er mindre effektivt mot norovirus.

I desember 2016 ble det meldt 27 utbrudd. Det er en kraftig økning fra samme periode i 2015, hvor det ble meldt om seks utbrudd. Den samme trenden gjelder også for januar 2017, hvor det er registrert 19 utbrudd mot syv i januar 2016. De fleste av disse er meldt fra institusjoner (sykehjem, sykehus) og utbruddene er forårsaket av norovirus eller har ukjent smittestoff, men med symptomer av oppkast og/eller diaré.

– Norovirus er svært smittsomt, og beboere ved helseinstitusjoner er særlig utsatt ved et utbrudd, understreker Jore.

Symptomer og forløp

Personer er mest smittsomme når de har oppkast og diaré, Norovirus kan også smitte i en kort periode før symptomstart samt et par dager etter at symptomene har opphørt. Det tar 12 til 48 timer fra man blir smittet til symptomene melder seg. Symptomene er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré, og varer mellom én og tre dager Mange kan også oppleve influensalignende symptomer som feber, muskel – og verkende ledd samt hodepine.

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner. Det er viktig med god pleie og rikelig med drikke for å kompensere for væsketap.

Varslingsplikt

Utbrudd av norovirus skal meldes til Folkehelseinstituttets utbruddsdatabase Vesuv