Starter nettavis i Trondheim

Personene bak Rørosnytt og Malviknytt står nå på trappene for å etablere nettavisen Trondheimsnytt.

Eirik Dalseg og Tore Østby søker nå etter redaktør og journalister. Rørosnytt ble etablert i 2014 og ble på kort tid etablert som en viktig nyhetsformidler på Røros.

Rørosnytt har 15 000 lesere i uken med bare 5600 innbyggere i Røros kommune. Oppskriften bak suksessen er grundig journalistisk arbeid, noe som også er oppskriften for satsingen i Trondheim.

– Trondheimsnytt er et demokratiprosjekt. Vi vil at all informasjon skal være tilgjengelig for alle, gratis og uten kompliserte påloggingsprosedyrer, sier Tore Østby.

– Vi ønsker å fortelle hele historien. Vår målsetning er å speile byen, ikke bedre enn den er og ikke verre enn den er. Innbyggerne skal få innsyn i de viktige hendelsene i byen. Innbyggerne skal vite hva som er de viktigste politiske temaene til enhver tid og bli kjent med prosesser og menneskene som søker makt, sier han.

– Trondheimsnytt skal også formidle kulturlivet, næringslivet og idretten. Trondheimsnytt skal være politisk uavhengig med presseetiske regler som rettesnor og formidling av sannheten som eneste mål, sier Tore Østby.

– Dato for oppstart er ikke satt, men det vil skje i løpet av 2017. Vi vil kjøre en grundig ansettelsesprosess for å finne de rette menneskene, sier Eirik Dalseg.