Ber legene ta elevene på alvor

Elevene i den videregående skolen klager på at de ikke får legerklæring ved sykdom.Fylkeskommunen håper at elever i den videregående skolen blir ivaretatt på lik linje med andre brukere av helsetjenester.

Brev til alle kommuner

Fylkesdirektøren har nå sendt ett brev til alle fastlegene i kommunene med en anbefaling om at det tydelig framgår av uttalelse fra sakkyndig instans, lege eller behandler, at fraværet skyldes en medisinsk tilstand som gir konsekvens for den enkeltes elevs tilstedeværelse i opplæringen.

Dette er gjort etter at fylkeskommunen de siste månedene har mottatt en rekke henvendelser som problematiserer elevenes rettigheter til det og få legeærklæring ved sykdom.

Fraværsgrensa fungerer

Den omtalte fraværsgrensa ble innført fra og med 1.august i 2016 for elever i den videregående skolen, og ser ut til å fungere etter hensikten.

Det signaliserer rektorene ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag som så langt sier at mye tyder på at den nye fraværsgrensa har effekt og at fraværet har gått ned. Hvorvidt denne utviklingen vil fortsette er vanskelig å vurdere, men så langt tyder tallene på at den nye fraværsregelen fungerer etter sin hensikt.

Dette skriver fylkesdirektør for opplæring, Inger Johanne Christensen i et brev til kommunene i Sør-Trøndelag.