Viken Taxi vant kommunalt anbud

Viken Taxi Malvik har vunnet anbudet for kjøring til og fra dagsentertilbudet i Malvik kommune.

Avtalen som har en varighet på to, pluss muligheter for enda to år til, er undertegnet mellom partene og levering av tjenesten starter 1.mars.

Viken Taxi vant anbud. (f.v.) Trond Bakke, Espen Hansen og John Arne Holthe.

– Dette er en gledens dag for oss og vi øker nå virksomheten og investerer i mer materiell i Malvik, sier salg og markedssjef Espen Hansen i Viken Taxi Tøsnberg som er hovedkontoret til taxikjeden.

– Vi må også øke bemanningen fra fire til seks, eller åtte etter hvert.

Vurderte avvikling

Ledelsen i Viken Taxi legger ikke skjul på at det har vært noen tøffe år for taxiselskapet i Malvik.

– Det har vært noen utfordringer som vi nå har lagt bak oss og vi ser nå framover. Med denne kontrakten kan vi opprettholde våre servicetilbud i kommunen som Flyplass-taxi og Hjem-for-en50-lapp, sier driftsleder John Arne Holthe i Malvik Viken Taxi.

Anbudet på dagsenterkjøringen er i størrelsesorden 700.000,- per år, og nå må flere sjåfører rekruteres.

– Det er en utfordring for næringen generelt å skaffe nok sjåfører. Dette har selvsagt sammenheng med oppdragsmengden som nå vil øke betraktlig med faste turer flere ganger daglig, fem dager i uka, sier administrerende direktør i Viken Taxi gruppen, Trond Bakke som også er med til Malvik i anleding underskriving av kontrakt med Malvik kommune.

Basen for taxiselskapet i Hommelvik sentrum vil bli opprettholdt selv om det med flere biler kan bli noen parkeringsmessige utfordringer som må løses på sikt.

– Nå blir det to drosjer og to minibusser ved sentralen i Hommelvik, så aktiviteten og plassbehovet vokser etter hvert, sier Espen Hansen.

– I tillegg har vi en varebil som driver med kjøring av varer og pakker som er ett av tilbudene taxi-sentralen har etablert i det siste, forteller han.

– Det blir litt som «nærbutikken» dette. Vil du ha lokale butikker i morgen må du bruke dem i dag. Det gjør kommunen nå, og det er bra i det lange løp.

Hjem for en 50-lapp

Drosjenæringen merker presset fra Über og andre grupper som tilbyr sjåførtjenester.

– Vi merker ikke så mye til det i Malvik. Über er nok et storbyfenomen som særlig unge folk benytter seg av. Vi tror at for eksempel ordningen hjem for en 50-lapp som vi har her i Malvik ikke er godt nok kjent.

– Den gjelder for ungdom i alderen 18-22 år. Da må de bestille før klokka 22 på kvelden så kommer vi å henter dem å kjører de hjem, forteller John Arne Holthe.

– Den nye kontrakten med kommunen er feiret med flagg, kaffe og kaker. Allerede i neste uke starter leveransen med full fart fra første dag. Det gleder vi oss til, sier Espen Hansen i Viken Taxi gruppen.