Nattestengt på motorvegen denne uka

Denne uken er det planlagt flere stegninger av tunnelene på E6 gjennom kommunen.

Statens Vegvesen melder vedlikeholdsarbeid i Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen denne uken.

HELLTUNNELEN:

Stenges tirsdag 21.2, onsdag 22.2. og torsdag 23.2. fra kl 22:00 og åpnes neste morgen kl 06.00. Omkjøring er skiltet.

STAVSJØFJELLTUNNELEN:

Er stengt fra torsdag 23.2 kl 22:00 til neste dag klokken 06:00, omkjøring skiltet.

VÆRETUNNELEN:

Stenges tirsdag 21.2. kl 22:00 og åpner onsdag 22.2. kl 06.00. Omkjøring er skiltet.

E6 LEISTADKRYSSET:

Er stengt onsdag 22.2. og torsdag 23.2. fra klokken 22.00 og til klokken 06.00 neste dag. Omkjøring skiltet.