Hvordan få en bedre skolehverdag

Lokallaget i Stjørdal og Malvik av Organisasjonen Voksne for Barn arrangerer temadag: «Hvordan få en bedre skolehverdag».

Det er i forbindelse med oppstart av prosjekt støttegruppe for pårørende til barn med skolevegrerproblematikk og støttegruppe for ungdom med skolevegrerprobematikk temadagen arrangeres.

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i problematikken og hvordan problematikken oppleves for både barn og pårørende.

Vi er heldige og får med oss mange gode bidragsytre som kan belyse tematikken fra ulike hold, skriver organisasjonen på sin Facebookside.

Programmet for temadagen i Bruket kulturhus, mandag 6.mars:

18.00 – 19.00: Psykolog Jo Magne Ingul.
19.00 – 19.20: Pause med servering.
19.20 – 19.50: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
19.50 – 20.05: «Gnisten i hjertet» – Filmatisert historie fra virkeligheten.
20.05 – 20.20: Pause med servering.
20.20 – 20.50: Voksne for Barn ved Hilde Aarflot, Drømmeskolekoordinator

Lokallaget av Voksne for barn i Stjørdal og Malvik håper mange har anledning til å bidra med sin tilstedeværelse.

Les mer om temadagen her.