EL-tog om to år

Det første el-toget gjennom Malvik vil komme på skinnene 1.desember 2019.

Strekningen Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen får strøm i stedet for diesel når 200 km spor nå blir elektrifisert.

Sist fredag ble framdriftsplanen konkretisert og presentert av Bane NOR når medlemmene av Trondheimsregionen var samlet.

De elektriske togene kommer rullende på eksisterende skinnegang til jul i 2019.

Bane NOR ser for seg følgende framdriftsplan for elektrifiseringen:

  • Forberedende byggearbeider høsten 2017.
  • Bygging for fullt i 2018. Med elektrifisering trengs noen større bruer og bedre plass i tunnelene. Det skal bores fundamenter til stolper med 50 meters mellomrom.
  • Arbeidene starter i Trondheim og beveger seg nordover.

Det vil gi følgende milepæler:

1. desember 2019: Elektrisk drift mellom Trondheim og Stjørdal.

1. juni 2022: Elektrisk drift helt fram til Steinkjer.

Juni 2022 (trolig): Elektrisk drift på Meråkerbanen.

De elektriske togsett vil få plass til flere passasjerer i tillegg til en miljøgevinst, heter det i et nyhetsbrev fra Trondheimsregionen.