Bjørkli leder Jernverkets Venner

Styret i Mostadmark Jernverks Venner har hatt et konstituerende møte etter at årsmøtet sist høst valgte å gå for gjenvalg av alle styremedlemmene.

Det konstituerende styremøtet besluttet at styremedlemmene fortsetter i de funksjonene de hadde i 2016.

Odd Bjørkli (t.v.) og Per Werenskiold

Dermed ser styret for Historielaget Mostadmark Jernverks Venner fortsatt slik ut:
Odd Bjørkli leder,
Anne-Lise Fagerheim nestleder,
Gisle Rø sekretær,
Jon Hopp kasserer.
Per Werenskiold materialforvalter,
Kristin Haugan styremedlem,
Arne Espelund varamedlem,
Ingrid Nyhus varamedlem.

Som nytt medlem til årbokkomiteen, som består av medlemmer fra alle tre historielaga i Malvik, ble Kristin Haugan valgt, skriver historielaget på sin Facebookside.