Lei av dårlig behandling fra AtB

Malvik ungdomsråd er svært misfornøyd med AtBs håndtering av våre innspill om rute 537.

Saken har pågått over flere år, og ungdomsrådet føler at vi ikke har blitt tatt på alvor av AtB.

Før innføringen av rute 537 i 2015 tok ATB kontakt med ungdomsrådet og andre interessegrupper for å samle innspill rundt den nye lokalruten. Ungdomsrådet fikk på forhånd tilsendt rutetabell for hvordan og ved hvilke tidspunkt den nye ruta skulle gå. Allerede da ga ungdomsrådet uttrykk for at ruten hadde svært ugunstige tidspunkt.

Ungdomsrådet var opptatt av at denne lokalbussen skulle bli mest mulig brukt, og la derfor fram forslag om rutetidspunkt. Ett av våre hovedpunkt var at denne ruta skulle knyttes opp mot Malvik videregående skole i forhold til skolestart/-slutt. Ruten skulle også bli knyttet opp og treningstidenes start og slutt.

Her kom vi med konkrete eksempler for tidspunkt til avgang og ankomst, som vi mente var gunstige både for AtB og Malvik kommune.

Vi mener at riktig innføring av ruten er viktig, fordi det er vanskelig for beboere ved Sveberg å komme seg rundt i kommunen. På Malvik VGS går det omkring 400 elever og hele 60-70 av disse er bosatt på og i nærheten av Sveberg.

Blant disse er misnøyen stor rundt kollektivtilbudet og det er svært ønskelig med et bedre tilbud. Dette gjelder ikke bare elever bosatt på Sveberg, men også ungdom bosatt andre steder i kommunen som benytter seg av de ulike idrettsanleggene.

Ungdomsrådet frykter at tilbudet skal bli trukket tilbake på grunn av lite bruk, noe vi mener har sammenheng med rutens avgangstidpunkt. Ungdomsrådet mener også at AtB bevisst har trenert saken, siden opprettelsen av rute 537 var noe AtB ble presser til fra politisk hold og ikke hadde ønske om selv.

Begrunnelsen for treneringen ligger i grunn at AtB ikke har ønsket å endre på rutetidspunktene; selv om ruten som går 4 ganger i døgnet på hverdagene, kun har 5-10 passasjerer per dag.

Med vennlig hilsen

Jørgen Enoksen

For Malvik Ungdomsråd