Overvåking i arbeidslivet

Hvor mye overvåking er det lov å gjøre på en arbeidsplass, og hvor mye må man tåle, er spørsmålet Datatilsynet stiller.

Ny teknologi bidrar til det høye velstands og velferdsnivået i Norge, men kan også gi arbeidsmiljø- og personvernutfordringer.

Datatilsynet, har sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet laget en veileder på 58 sider, om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Formålet med veilederen er å gi virksomheten en enkel oppskrift på hvordan man kan finne frem i regelverket og gjennomføre gode medvirkningsprosesser.

Virksomheter som innfører kontrolltiltak må følge flere regelverk samtidig. Denne veilederen skal gjøre det enklere å etterleve alle kravene samtidig, og supplerer på den måten supplerer den veiledningen vi allerede har på området.

Trygt eller ubehagelig?
Overvåkingskameraer, GPS-målere for sjåfører, id-kort som forteller når du kommer og går. Det kan være mange ulike begrunnelser for å sette i gang kontrolltiltak og overvåking. Og konsekvensene for de ansatte kan oppleves både negative og positive. Noen føler overvåking som trygghet, mens andre føler at det er krenkende og fører til uheldig stress.

Personvern også på jobb
Kontroll og overvåking av ansatte handler i hovedsak om to motstridende interesser på arbeidsplassen: arbeidsgiverens ønske om og behov for kontrolltiltak og arbeidstakerens arbeidsmiljø og personverninteresser. Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb.

For ledere
Veilederen er skrevet for deg som er leder eller arbeidsgiver, men den er også aktuell for verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Den gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.

 

Kilde: Datatilsynet