Blyant og fotografi – UKM

For at et slikt arrangement skal la seg gjennomføre, må det gjøres mye på forhånd. Alt i november skrev Malviknytt.no om de ulike kursene som skulle avholdes før selve arrangementet. Det skulle planlegges skrivekurs, DJ kurs, kurs i Spansk gitar og workshoper innen sangteknikk, mikrofonteknikk, drama, lek og improvisasjon. I tillegg skulle det avholdes egne kurs for de som ville være med i arrangørstaben. 

I uke tre var det promouke for UKM 2017 her i Malvik, og det ble en spennende uke med promotering. Estela Andreetta, er med i UKM komiteen her i Malvik og hun i november at hun oppfordret alle til å melde seg på, med hva det måtte være; tegning, maling, origami, dikt, novelle, bok, fotografi, sketsj, drama, diktopplesing, monologer, film/kortfilm, som arrangør, teknisk eller øvrige uttrykk.

De som var publikum, fikk både tirsdag og onsdag oppleve bredden som er blant ungdommene i kommunen. Tegninger, malerier, foto, dikt, dans, sang og musikk var noe av det som ble vist frem. I Kjerraten var det en imponerende kunstutstilling, som publikum kunne se på. Her var det ulike sjangere som, blyanttegninger, Graphic og foto var blant annet utstilt, men likheten mellom de alle var at dette var kunst laget av ungdommene selv. 

En av de som hadde kunsten sin utstilt, var Marit Sofie Nakstad. Hun hadde tegningen «Secret garden» og tegningen hadde hun rammet inn på en helt spesiell måte.

Tegningen var lagt i en eske med glasslokk, og på begge sidene var det dekorert med blomster.

– Det var interessant, men også litt skumelt å delta. Jeg har få god respons av folk som har sett utstillingen og det er veldig morsomt, skriver Marit Sofie Nakstad i en kort kommentar til Malviknytt.no.