Ny årsavgift

Fra 2018 blir årsavgiften endret, den skal fremover kreves inn av forsikringsselskapet som har bilforsikringen din og ordningen har blitt til i tett dialog med forsikringsbransjen.

For mange vil dette bety at i stedet for å betale ett stort beløp i året, blir beløpet fordelt utover, basert på hvordan du betaler forsikringen. Omleggingen er gjort med tanke på å forenkle hverdagen for bilistene, ikke minst vil ordningen gjøre det lettere og billigere å administrere. Årsavgiften er den særavgiften som har den høyest administrative kostnader for staten. Den nye avgiften blir mye enklere å administrere enn dagens årsavgift.

Man vil også unngå den store opphopningen av vrakede biler før 20. mars og 1. juli og kjøper du bil i desember, må du i dag betale halv årsavgift. Med trafikkforsikringsavgiften vil du kun betale for de dagene som gjenstår av året.

Fleksibiliteten blir dermed bedre, og du slipper problemet med å ha betalt årsavgift for en bil du på senere tidspunkt selger, for så ikke å få igjen noe av den, ettersom avgiften blir overtatt av ny eier når denne tegner ny forsikring på bilen.

Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av avgift på opplysninger de får fra Statens Vegvesen, om vekt og klasse på kjøretøyet ditt, så det kan være greit å sjekke at kjøretøyet er registrert riktig.

Den nye ordningen påvirker verken bonus eller pris på forsikringen din. Trafikkavgiften kommer bare på samme regning som ansvarsforsikringen, og det betyr en regning mindre å tenke på. For veteranbiler betyr dette at om bilen står på vinterlagring uten skilt og dermed uten ansvarsforsikring halve året, slipper man å betale unødvendig årsavgift.