Endrer tømmeplanen i Malvik

Etter en periode med ny transportør ser nå Innherred renovasjon behovet for å justere rutene slik at det blir bedre samsvar mellom arbeidstid og bilenes kapasitet.Det er til sammen 1770 abonnenter i Malvik som får endringer på grunn av dette. Så det er en ganske stor omlegging av rutene.

Det går stort sett ut på at rutene blir tegnet opp litt annerledes for å bli bedre tilpasset mannskap og biler. Til nå har det vært noen ruter som har vært for lange, og mengden avfall er større enn vår leverandør forutså, sier Kommunikasjonsrådgiver Øyfrid S. Knudsen i Innherred Renovasjon IKS til Malviknytt.no.

En ekstra tømming

For noen abonnenter vil det bli lenge mellom tømmingene i overgangen fra tidligere til ny tømmedag. De som får 6 dagers forskyvning eller mer vil få en ekstra tømming utenom ordinær rute.

– De det gjelder får egen beskjed om dette via sms og/eller e-post, sier Øyfrid S. Knudsen.

– For de som har færre enn 6 dagers forskyvning vil det ikke tømmes ekstra, men skulle det bli store utfordringer med å få plass til avfallet, ta eventuelt kontakt med oss. Vi minner også om at en kan levere alle typer husholdningsavfall (ikke matavfall) gratis på våre gjenbrukstorg, sier Knudsen.

Feil i tømmeplanene

Renovasjonsselskapet oppdaget etter å ha sendt ut brev at det er feil i tømmeplanen på baksiden av brevet fra uke 31, hos de abonnentene som får tømming i partallsuker.

Her er de riktige tømmeplanene: