Redaktør søker fritak fra politikken

Lokalpolitikeren Kjell Dahle (H) fra Hommelvik har søkt om fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune.

Dahle, som representerer Høyre, er første varamedlem til kommunestyret i Malvik.

Han er også Malvik kommunes representant til styret i Trøndelag Brann og Redningstjeneste (TBRT) og personlig vararep. for Ingrid Aune (AP) til representatskapet i Trondheim Havn.

Uforenlig med ny jobb

Årsaken til søknaden om fritak er at Dahle fra 1.februar tiltrådte som redaktør av Klæbu-Posten og etter hans mening er den rolle uforenlig med det å være politiker.

– I gamle dager ble disse rollene godt blandet sammen, men i en fri og uavhengig presse anno 2017 går ikke dette, skriver Kjell Dahle i sin søknad om fritak.

Dahle skriver at både Klæbu-Posten og hans egen integritet ivaretas best om rollene skilles.

Tidligere ordfører i Malvik Gudmund Beitland er per i dag 2.varamedlem for Høyre til kommunestyret.