Kan tape 200.000,-

Arbeiderne som var ansatt i Lønnehim Stål AS fra Kristiansund bodde på Vikhammer Motell da bedriften gikk konkurs i slutten av januar.

De drev blant annet med bygging av Hommelvik ungdomsskole og på et bygg for IKEA i Trondheim.

Innehaver av Vikhammer Motell, Stein Gjølmesli, sier de nå kan ha tapt 192.000,- på konkursen.

– I tillegg ble vi sittende igjen med mange ledige rom etter at de 38 arbeiderne fra firmaet flyttet ut fra motellet, forteller han.

Nå har han klart å fått utleie på noen av rommene, så det er på riktig vei, men tap av en så stor fordring går direkte på bedriftens likviditet.

– Bestillingen kom mandagen før konkursen så vi vurderer nå om vi skal forfølge saken opp mot de som satt i styret i bedriften. De har helt klart ett ansvar og de visste sannsynligvis hvordan det sto til da bestillingen ble gjort, sier Stein Gjølmesli.

Lite igjen til kreditorene

Bobestyrer, advokat Ole Erik Gussiås forteller at det skal være skiftesamling i Nordmøre Tingrett 27.februar.

– Det ser ut som om det er lite midler til fordeling etter at de prioriterte kravene er inndekket, sier Gussiås.

– Førsteprioritet har de ansatte i form av lønn, deretter er det det offentlige som skal ha skatte og avgifter. Når de har fått sitt er det neppe mye igjen til såkalte uprioriterte krav, sier han.

Advokaten kan fortelle at den største kreditoren ser ut for å være Backe-konsernet som bedriften var en del av.

– Når det gjelder bestillinger og inngåelse av avtaler om kreditt skal vi før skiftesamlingen 27.februar sjekke styreprotokollene om det har gått ut slikt varsel til de ansvarlige før for eksempel bestillingen til Vikhammer Motell ble gjort.

– Uansett er det hver enkelt kreditor som må forfølge sine krav mot bedriften og eventuelt mot styremedlemmene, sier Ole Erik Gussiås.