Spør om bruken av Bruket

Gruppeleder for det største opposisjonspartiet i Malvik kommunestyre, Eva Lundemo (H), stiller i en interpellasjon som er sendt inn til det neste kommunestyremøte i Malvik spørsmål om hvorfor det ikke er tillatt med mat og drikke i Nygaardsvoldsalen.

Interpellasjon:

Ordfører, bør Bruket brukes bedre?

Her i Malvik har vi et fantastisk aktivt og rikt kulturliv. Et kulturliv, som kommunen er med på å legge forholdene godt til rette for. Dette er noe også ordførerne har trukket fram, både i valgkamp- og andre festtaler.

En av de siste kulturarenaene som er blitt realisert er Bruket kulturhus, hvor til og med kommunestyremøtene nå avholdes. Her er det stort sambruk og det er en betydelige flerbruk som er med på å bygge gode relasjoner på tvers av sjanger, alder og kulturell uttrykksform.

Som publikum ved en rekke forestillinger her i huset, med alt fra Lill-Babbs, via lokalrevy og klassiske operakonserter, har jeg kost meg i stolradene her i Nygaardsvold-salen. For, selv om vi i opposisjonen stemte mot byggingen av Bruket kulturhus, står nå kulturhuset her og da må det jo brukes. Ikke minst, vi må bruke det godt.

Den ene arrangøren etter den andre legger ned mye arbeid i å skape trivsel for sitt publikum, både før og underveis i sitt arrangement.

Men både arrangører og publikum undres. Spørsmålet som går igjen, er om oppslaget som sier at det ikke er tillatt med mat og drikke når amfiet er i bruk. Ved nærmere undersøkelse kan jeg ikke finne dette i hverken reglementet for utleie, eller i annen informasjon om utleie av kulturhuset. Virksomhet kultur har vanligvis ord på seg til å være både fremoverlent og nyskapende, men dette er en retning brukerne og opinionen ikke helt forstår. Det er grunn til å spørre hvorfor har Malvik kommune innført denne bestemmelsen?

Jeg er ofte i nabokommunene på kulturarrangement, og både i Olavshallen, i Trøndelag Teater og på Kimen kulturhus, er de rause og imøtekommende ovenfor kulturpublikumet.
Der er det ingen begrensninger rundt dette med å ta med seg snacks, kaffe, brus eller andre drikkevarer inn i kultursalene.

Mitt spørsmål til ordføreren er derfor, hvorfor har vi det sånn i Bruket kulturhus og vil ordføreren være med på å få endret dette? – spør Eva Lundemo.

(Til orientering er Eva Lundemo tilknyttet Malviknytt.no som reporter. Red anm.)