Mer penger til flere lærere

I 2017 får kommunene mer penger til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Vi styrker innsatsen for de yngste elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Malvik kommune får 3 563 020 kroner

Illustrasjon: regjeringen.no

I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 mrd. kroner til flere lærere på 1.-4. trinn. Det er 460 mill. kroner mer enn i fjor.

–Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg. Når vi nå øker bevilgningen til tidlig innsats vil kommunene være i enda bedre stand til å følge opp elevene, sier kunnskapsministeren.

Nå er midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdannings-direktoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år.

− Vi forventer at kommunene bruker disse pengene på lærere. Men dersom det tar litt tid å ansette lærere, har kommunene også mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter i mellomtiden, sier Røe Isaksen.

Inntil 268 millioner kroner kan brukes på slike midlertidige tiltak. Totalt 1,2 milliarder er fordelt til kommunene, mens rundt 100 mill. kroner knytter seg til stillinger som inngår i forskningsprogrammet LÆREREFFEKT.

– Vi ønsker å få mer kunnskap om hvilken effekt det har å ha flere lærere, og derfor bruker vi deler av midlene for å forske på nettopp dette, forklarer Røe Isaksen.

Han har tidligere varslet at tidlig innsats er en viktig satsing for regjeringen.

– Det viktigste målet for regjeringens skolepolitikk er at elevene skal lære mer. I dag går altfor mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok. De klarer ikke å ta inn forspranget til klassekameratene, og ekstra ressurser blir ofte satt inn altfor seint. Det er helt sentralt å fange opp de som sliter tidlig, og flere lærere på 1. – 4. trinn er et viktig tiltak for å få dette til, sier kunnskapsministeren, i en pressemelding.