Brann og redningsøvelse i Malvik

Mannskaper fra Trøndelag Brann- og redningstjeneste TRBT har i dag vært i Malvik for å øve.

Det har vært mannskaper på øvelse i Muruvik hvor det har blitt trent på billrelaterte ulykker, det har vært aktiviteter på det gamle sykehjemmet på Grønberg mens andre har vært på brannstasjonen.

Til sammen har det vært et 20-talls personer i aktivitet fra flere brann og redningskorps som tilhører Trøndelag Brann- og redningstjeneste.