Planer, men ikke penger

Under møtet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging ble det torsdag kjent at planene for etablering av fortau i Fagottvegen på Vikhammer er ferdigstilte.

Politikerne i utvalget fikk orientering om at tiltakene er ferdig planlagt og byggeplaner ferdigstilt, men at det ikke finnes kommunale midler til utbedring av Fagottvegen nå. Det heter i orienteringen at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal dekke 60% av kostnadene.

– Vi har ikke noe kostnadsoverslag ennå da planene ble ferdige forholdsvis nylig, forteller virksomhetsleder for FDV-kommunalteknikk, Olav Bidtnes til Malviknytt.no.

– Slik kommuneøkonomien ser ut for øyeblikket har vi ikke midler til å dekke dette, sier Bidtnes.

– Nå håper han at revideringen av Bymiljøavtalen for Trondheim også vil føre til at nabokommunene blir en del av den. Da åpner det seg mange flere muligheter for utbygging av fortau, gang og sykkelveger og andre trafikksikkerhetstiltakt, forteller Olav Bidtnes.

Se video:

Malviknytt.no har kjørt Fagottvegen og i videoen under kan dere bli med på en halvannet minutts kjøretur langs vegen som er skoleveg for mange på Vikhammeråsen.