Ny bussrute på Saksvik

Det er planlagt en endring av AtB sin bussrute nr 6 som i dag går fra Værestrøa til Flatåsen.

Forslaget går ut på å forlenge ruta inn i Malvik så den går over Saksvikkorsen, ned Stibakken og langs fylkesveg 950 til snuplassen på Vikhammeråsen.

– Blir dette en realitet er det utrolig spennende, sier Anders Frost Nordhaug (H).

Han er medlem i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) og i utvalgets møte torsdag fikk politikerne en orientering om et høringsnotat som skal sendes Miljøpakken i Trondheim.

Krever noe tilrettelegging

Bussrute som skal kjøre fylkesveg 874 over Saksvikkorsen og ned Stibakken til fylkesveg 950 og videre opp til endeholdeplass på Vikhammeråsen. Det vil være nødvendig å utrede og utarbeide plangrunnlag og tiltak for to nye holdeplasser på Saksvikkorsen.

Videre må det bygges 120 meter forlengelse av gang sykkelveg fra fv. 874 til Sigurd Slembes veg og det krever etablering av to kantsteinstopp i kommunal veg Saksvikkorsen. Det må også anlegges to nye kantsteinstopp ved kommunal veg Stibakken og det er behov for flytting av de to eksisterende bussholdeplassene ved Saksvik på fylkesveg 950. Det vil også bli behov for 100 m fortau langs fylkesveg 950 til kommunal veg Saxe Viks veg.

– Dette vil gi et utrolig mye bedre busstilbud for Øvre Hundhammeren, Saksvik og Ytre Malvik, sier Anders Frost Nordhaug.

– Det har jo lenge vært misnøye med busstilbudt fra Vikhammeråsen, hvis dette blir en realitet har rute nummer 6 en hyppig frekvens som vil gi en bedre kollektivtransport enn i dag.

– Det framgår av saken at det må gjøres noen tiltak langs den nye ruta da den passerer både skole og barnehage som krever ekstra trafikksikkerhetstiltak. Alt i alt er dette positivt for den ytre del av kommunen sier Frost Nordhaug (H).