Søkelys på vikarer

Med tanke på heltid/deltidsproblematikken så ønsker nå Fagforbundet i Malvik at det blir satt søkelys på rutiner og retningslinjer ved innleie av vikarer ved sykdom og fravær i virksomhet helse i kommunen.
I et brev Fagforbundet har sendt til Administrasjonsutvalget i kommunen spør de hvilke rutiner som finnes og om disse følges.

Administrasjonsutvalget skal ha møte mandag 13.februar og Morten Sjaastad i Fagforbundet regner med at spørsmålene de har sendt inn blir uredet og besvart.

– Det forventer vi at administrasjonen gjør slik at vi får på plass retningslinjer de ansatte opplever som rettferdige, sier Morten Sjaastad.

I brevet Fagforbundet har sendt til kommunen videreformidler de noen spørsmål fra de ansatte. Spørsmålene går blant annet på om det blir satt inn vikarer med samme kompetanse som den fraværet det gjelder har.

Må øke småstillingene

De etterlyser også om det finnes en prioriteringsliste og hvem som spørres først.

– Fagforbundet i Malvik mener man burde prioritert de med små stillinger først for å få økt småstillingene ved hjelp av merarbeidsregelen for å dekke et konstant behov og for at dette skal oppleves ryddig for arbeidstakerne, skriver Morten Sjaastad i brevet til kommunen.

– Får vi etablert gode rutiner som de ansatte opplever som rettferdig, uten tvilstilfeller vil det bli positivt for alle, sier Morten Sjaastad til Malviknytt.no