Kommuneoverlege inntil videre

Fra og med 1.februar er det Ulf A. Solberg som fungerer som kommuneoverlege i Malvik, etter at Kristine Asmervik har begynt hos Fylkeslegen i Sør-Trøndelag.

– Dette er en midlirtidig løsning som er betydelig nedskalert for min del, sier Ulf A. Solberg.

– Det blir løst på den måten at noen i administrasjonen gjør noe arbeid og jeg gjør noe, forteller han.

– Inntil videre er dette en ordning som skal vare i fire måneder, da håper jeg en ny kommuneoverlege er på plass. Jeg er fortsatt fastlege i 50% i Malvik og er på Stjørdal ut Mai. Deretter er jeg tilbake som fastlege på fulltid i Malvik, forteller Solberg.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen og skal koordinere, tilrettelegge og lede det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Ansvarsområder er blant annet Miljørettet helsevern og Smittevern

To leger slutter

Ulf A. Solberg kan også fortelle at det er to leger ved legekontoret på Vikhammer som nå slutter.

Lasse Folkvord har trappet ned sin praksis fra årsskiftet og Elvira Basic har sagt opp. Ny fastlegehjemler er utlyst.

– Det betyr at det er full utskiftning ved Vikhammer Legekontor i løpet av de siste tre årene, forteller Ulf A. Solberg.