Torvet pusses opp

Parkeringsplassen og inngangspartiet foran Rådhuset i Hommelvik får nå en sårt tiltrengt ansiktsløftning.

Gravemaskiner er i gang med å fjerne den gamle asfalten før nytt dekke skal legges.

– I første omgang er det overflatevannet vi må få ledet unna da fallet på plassen har vært en utfordring som har medvirket til at det etterhvert ble seende ut som det ble, forteller virksomhetsleder Olav Bidtnes ved FDV-kommunalteknink i Malvik kommune.

Det blir anlagt reserverte plasser for forflytningshemmede, og «juletrefoten» vil bli flyttet noe nærmere Torggata.

– Nå graver vi og setter ned nye og flere kummer enn før, og etter hvert skal det opparbeides ett nytt fortau langs Torggata og inn til hovedinngangen. Deretter skal det asfalteres og parkeringsplassene skal merkes og fysisk skilles fra gangarealene, forteller Bidtnes.

Når regner dere med arbeid er ferdig? 

– Det vil nok ikke være ferdig før tidlig på sommerenen gang.

Sommeråpent og NRK kommer til Hommelvik 4.juli og skal ha direktesendinger, er det ferdig til da?

– Ja det vil jeg tro, uten at jeg tør å love noe, sier Olav Bidtnes i Malvik kommune.