Nå er jakten på gode drømmestipend kandidater i gang

Det er nå klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet.

100 nye kulturutøvere skal i perioden mai-juni 2017 få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2017. Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Malvik Kommune i gang.

Det er kulturskolens rektor i kommunen som er ansvarlig for å nominere unge kulturutøvere til Drømmestipendet. I kommunene skal det gjennomføres et grundig juryarbeid før det nomineres, og hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene : – Dans – Musikk – Sirkus – Skapende skriving – Teater – Visuell kunst – Annet. Altså er det maksimalt syv nominasjoner per kommune.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, og dette er 14. gang Drømmestipendet blir utdelt.

Gjennom denne stipendutdelingen er det ønskelig å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Drømmestipendet er ment som en verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Målsetningen er å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

I 2017 må en være født tidligst i 1997 og senest i 2004 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet. Etter at en bredt sammensatt jury har valgt ut de 100 heldige stipendmottakerne, vil dette bli offentliggjort i løpet av mai/juni.

 

I 2016 var Silje Bortne Mathisen, fra Sveberg en av de 100 mottakere av Drømmestipendet. I tillegg til Silje Bortne Mathisen, var også Åsne Røsand Bøe nominert fra Malvik.

Hvis du ønsker å søke om å bli nominert fra Malvik, ta kontakt med kulturskolen for å få mer informasjon.