På valg til COOP

Nå skal medlemmene i Coop være med å bestemme hvem som skal sitte i samvirkelagets årsmøte. Frem til 19. februar kan medlemmene stemme på sine kandidater.Coop Midt-Norge SA er et samvirkelag som er eid av 157.000 medlemmer. Samvirkelaget har 70 butikker i 13 kommuner i Midt-Norge. Coop Midt-Norge er en av Midt-Norges største bedrifter med over 1.500 ansatte.

Kandidater fra Malvik 

Region Stor-Trondheim Nord består av kommunene Malvik, Stjørdal, Meråker, Selbu og Trondheim kommune på nord- østsiden av Nidelva.

Fra denne regionen skal det velges 14 representanter og 5 vararepresentanter fra medlemmene til Årsmøtet.

Alle kandidatene til Årsmøtet er på valg. De 19 representantene utgjør medlemmenes representanter i regionrådet. Totalt kan det velges blant 22 kandidater.

Årsmøtet er Coop Midt-Norge sitt høyeste organ. Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger lagets styre og valgkomite. Det er vanligvis to møter i Årsmøtet pr. år.

Fra Malvik er følgende kandidater på valg:

Trygve Magne Eikevik, Saksvik, 62 år

Jeg vil være med å sørge for at det er et bredt utvalg av produkter tilgjengelig i butikkene, både når det gjelder økologiske produkter og høykvalitets produkter, ikke bare en utvikling mot billigere varer.

Anne-Lise Dyrvik Edvardsen, Hundhamaren, 55 år

Viktig å ivareta butikkene og videreutvikle Coop Midt-Norge slik at samvirkelaget styrker sin posisjon. Er også opptatt av nærhet til butikkene og av Coop sin egenart.

Siri Ranheim Gerhardsen, Vikhammer, 60 år

Jeg synes det er viktig å ta vare på medlemsdemokratiet og vår egenart. Det er viktig å nå de yngste kundene for å sikre en god posisjon i markedet i årene som kommer. Mottoet «litt ditt» bør selges inn med enda størrre tyngde.

Edvin Leirvik, Hommelvik, 74 år

Viktig at Coop Midt-Norge stadig får flere medlemmer og at egenarten videreføres. Som medlemstillitsvalgt er jeg bindeleddet mellom medlemmene og butikkene. Medlemspleie er også viktig i den forbindelse. Edvin Leirvik er i dag varamedlem i Årsmøtet.