Politiske møter Uke 7

Denne uken er det satt opp to møter på møteplanen til Malvik kommune. Begge avholdes torsdag 9.februar.

Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging

Utvalget møtes kl 09.00 i Formannskapssalen på Rådhuset og fungerer også som trafikksikkerhetsutvalg.

Saker til behandling

– Planid 201307 Klagebehandling for Reguleringsplan for E6 Reppekrysset – Værneskrysset

– 1.gangsbehandling – detaljreguleringsplan for Sveberg sør.

– 1. gangs behandling av detaljregulering for del av Vikhov, felt B2

I tillegg kommer det 44 referatsaker til utvalget

Ungdomsrådet

Det er satt opp møte i Ungdomsrådet torsdag 9.februar, men møtested og sakliste er ikke kunngjort på kommunens hjemmeside.

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.

Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene. Ungdomsrådet kan også ta opp saker det selv mener er viktige for ungdommene i Malvik.

Malvik ungdomsråd består av opptil 13 medlemmer, skriver kommunen på sine hjemmesider.