Tenner bål mot regjeringen

I dag, tirsdag 31. januar kl 15.00, tenner Sør-Trøndelag Bondelag og lokallagene rundt om i kommunene varselbål.

Sør-Trøndelag Bondelag vil tenne sitt varselbål på Tyholt samtidig med bønder over hele landet som et varsel om at Regjeringens jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

Lokalt vil Malvik Bondelag tenne sitt bål på gården Søre Malvik, hvor det blir kaffe og pølsegrilling. Lokallaget oppfordrer alle medlemmene til å tenne bål på egen eiendom.

 

Vi brenner bål for norsk landbruk

Sør-Trøndelag Bondelag protesterer mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken.

Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av.

Vi protesterer mot ei jordbruksmelding som vil gi økt sentralisering, større gårdsbruk som vil nærme seg et industrilandbruk. Vi er redde for et landbruk som vil ta snarveier som går på bekostning av ren og trygg  mat og  god dyrevelferd.

Vi vil ha et landbruk i hele landet og som utnytter de ressurser vi har på dyrkajorda og i utmarka vår. Vi vil ha et landbruk i distriktene som produserer god og trygg mat for en voksende befolkning, står det i en pressemelding fra Norges Bondelag.