Satser på språket

Malvik kommune arrangerer fredag en dialogkonferanse for sin store kommunale satsning innen oppvekstsektoren: Strategi for språk, lesing og skriving.

Konferansen holdes i Bruket kulturhus hvor alle private og kommunale barnehager og alle skoler deltar i tillegg til PPT.

Språkstrategien er en direkte oppfølging av politiske vedtak.

Varaordfører Ole Herman Sveian (SP) åpnet konferansen.

– Kvalitetsmeldingen for grunnskolen i 2015 er et utmerket eksempel på hvordan politiske vedtak kan omsettes i daglig praksis og den skal nå alle barn og unge i Malvik kommune, fra den dagen de kommer hjem som nyfødte fra sykehuset og til de går ut 10. trinn, forteller Henriette Gladsø Holmen, leder for psykologene og pedagogisk psykologisk tjeneste ved Barne og familietjenesten i Malvik kommune.

Under oppstartskonferansen skal deltakerne innom språkstrategien for Malvik kommune, læringsfelleskap og kunnskapsutvikling gjennom samtaler.

I følge programmet er det satt av mye tid for den enkelte enhet kan drøfte og planlegge eget arbeid med språkstrategien.

– Vi har jobbet med dette i over ett år og ser fram til dagen i dag, sa Henriette Gladsø Holmen da hun ønsket velkommen til deltakerne på fredagens konferanse.