Nye regler i kartonglotteriet

Nye konkurranseregler i kartonglotteriet ventes å øke deltakelsen kraftig i 2017.

Det skriver Grønt Punkt Norge i en pressemelding.
– For første gang åpner vi for at enkeltkartonger kan være med i trekningen. Dette tror vi vil øke oppslutningen rundt Returkartonglotteriet, landets mest miljøvennlige lotteri, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. I fjor kunne hun dele ut totalt 1,6 millioner kroner i prispenger.

Tidligere måtte man skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger oppi en sjuende og deretter skrive på navn og telefonnummer for å være med i trekningen. Fra og med januar i år holder det å skylle og brette én enkelt kartong for å delta.

Ni vinnere fra Sør-Trøndelag i 2016Fembøringen barnehage på Rissa, en kvinne i Klæbu og en mann i Trondheim ble trukket ut i de to siste trekningene i fjor.

I fjorårets første halvår vant seks personer fra Sør-Trøndelag i Returkartonglotteriet: To kvinner fra Trondheim, en mann fra Røros, en kvinne fra Orkdal og en kvinne fra Hemne vant 10 000 kroner hver, mens en mann fra Trondheim vant hovedtrekningen og fikk 100 000 kroner inn på konto.

Kun stapperne kan vinne hovedgevinstI år skal Grønt Punkt Norge trekke ut 120 kartonger eller kartongkubber som hver vinner 10 000 kroner. I tillegg trekkes det fire kubber som vinner hovedprisen på 100 000 kroner. Trekningene skjer lokalt fire ganger i året.

– Det er kun de som leverer en god, gammeldags kartongkubbe som er med i trekningen av hovedpremiene. På den måten gir vi en ekstra belønning til våre trofaste kartongstappere, samtidig som vi inkluderer de som ønsker å levere inn enkeltkartonger. Vi regner med at dette vil føre til at flere leverer inn drikkekartongene sine til gjenvinning. Dermed blir miljøet den største vinneren, sier Røine.
Kartongene og kubbene skal fremdeles leveres i den kommunale returordningen, som i de fleste steder i landet betyr sammen med papp og papir.

Toppgevinst til Buskerud, Trøndelag, Hedmark og AkershusEn mann fra Trondheim vant hovedpremien i fjorårets første kvartal. I andre kvartal var det en mann fra Krøderen i Buskerud som var den heldige hovedprisvinneren, mens det i tredje og fjerde kvartal var en kvinne fra Vang og en familie i Nes kommune som gikk helt til topps. De mottok 100 000 kroner hver.

Ytterligere 120 vinnere i lokale trekninger over hele landet mottok 10 000 kroner hver. Blant disse finner vi blant annet Nordbygdene barnehage på Ål, Hasle barnehage i Sarpsborg, Rafoss barnehage i Kvinesdal, Fembøringen barnehage i Rissa og Lunde gårdsbarnehage på Vestre Toten.

(Kilde: Pressenytt)

FAKTABOKS

Slik blir du med i Returkartonglotteriet

1. Skyll drikkekartongen.

2. Brett kartongen.

3. Stapp seks kartonger ned i en tom kartong. Korker og lokk kan godt henge utenfor…eller hopp over dette steget dersom du ønsker.

4. Skriv eget navn eller navn på den personen eller foreningen/organisasjonen du vil skal vinne. Husk også telefonnummer!

5. Lever kartongen eller kubben i din ordinære kommunale returordning.

6. Er du i tvil om hvordan du skal kildesortere i din kommune: se www.sortere.no

Grønt Punkt Norge:

  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.