Frykter tungtrafikken

Foreldrenes Arbeidsutvalg ved Hommelvik skole mener de ikke blir hørt av kommunen når de ber om at tungtransporten forbi skolen ledes via Havnevegen og rundkjøringa i Solbakken.

FAU ved Hommelvik skole har et eget utvalg som jobber med trafikksikkerheten rundt skolen.

De tok i juni 2015 kontakt med Malvik kommune ved Rådmannen angående tungtransport som kjører i krysset ved Sannan og ved Maxbo hvor mange skoleelever ferdes.

Lite imøtekommenhet

De mener kryssene i området er uoversiktlig og krevende for de minste som også må krysse vegen like ved Maxbo.

– Vi har spurt om det gikk an å skilte adkomsten til Djupvasskaia slik at mesteparten av tungtrafikken gikk via rundkjøringa i Solbakken og Havnevegen. Det fikk vi ingen forståelse for når vi endelig fikk svar fra kommunen, forteller Sissel Viem og Laila Furunes i FAU ved Hommelvik skole.

– Det var ingen imøtekommenhet overhode i svaret fra Kommunen som kom etter at vi sendte en purring til Rådmannen i midten av januar, sier Laila Furunes, som er leder i FAU.

«Å skille trafikantgrupper slik dere foreslår er svært uvanlig, skriver virksomhetsleder Olav Bidtnes ved FDV-kommunalteknikk i Malvik kommune. Det et er kun med bakgrunn i begrenset vekt‐ kapasitet på bruer, høyde på underganger etc. dette gjøres, ikke med bakgrunn i ønsket/ikke ønsket kjøretøygruppe på en veg», – skriver han.

«Vi anser også at lastebiler ikke utgjør noen ekstra trafikkfare i forhold til for eksempel personbiler. Alle erfaringer tilsier at yrkessjåfører som regel er de mest hensynsfulle i trafikken.»- heter det i svaret fra Malvik kommune.

«Ved en totalvurdering av trafikkbildet og trafikksikkerheten i området vurderer vi det til at vi ikke ønsker å regulere trafikant‐gruppers (lastebiler/personbiler) bruk av de enkelte veger, det vil si Øyavegen i forhold til Havnevegen som adkomst til Djupvasskaia.» skriver virksomhetsleder Olav Bidtnes.

– Dette synes vi er ren synsing fra kommunen og mener fortsatt at det er svært uheldig med all tungtrafikken i området, sier FAU-leder Laila Furunes.

– Vi fokuserer mye på trafikksikkerheten rundt skolen og for elevene og har i høst hatt dette som tema flere ganger med blant annet refleksaksjon.

Hva gjør dere nå, etter at kommunen har svart de ikke vil gjøre noe?

– Vi vil følge opp med å foreslå enda bedre skilting i første omgang. Vi har sendt mail om det kan skiltes over ved rundkjøringa, det har vi ikke fått svar på ennå, sier Laila Furunes

Har dere noen aksjonsplaner, som demonstrasjonstog eller andre synliggjøringer?  
– Vi har ikke snakket om noen aksjon ennå, men trafikksikkerhet vil fortsatt stå på agendaen i FAU, sier de to.