Ny avis forankres i arbeiderbevegelsen

Når de to lokalavisene Malvik-Bladet og Stjørdalens Blad i løpet av første kvartal slår seg sammen til én avis er formålsparagrafen i den nye avisa forankret i arbeiderbevegelsen verdier.Dette kommer fram i kunngjøringene som Stjørdalens Blad og Malvik Bladet AS har publisert i Brønnøysundregistrene 28.desember i 2016, med en rettelse 7.januar i år.

Forankret i Arbeiderbevegelsen

Formålet er ifølge opplysninegene gitt til foretaksregisteret å «Utgi avisen «Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS», herunder delta i aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.»

– Dette er nok en historisk overlevelse som neppe gir grunn til bekymring, sier redaktør av nettstedet Medier24, Gard L. Michalsen til Malviknytt.no.

Ikke oppe til diskusjon

Sjefredaktør Linn K. Yttervik i Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet har følgende kommentar:

– Det som var viktig nå, var å skifte navn på selskapet til Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS, for å gjøre det tydelig at de to aksjeselskapene nå har blitt til ett selskap og at navnet fra begge avisene inngår.

– Formålsparagrafen står uendret og vi så ingen grunn til å starte en diskusjon om den nå. Hva vi gjør i framtiden får vi komme tilbake til. For meg som redaktør er det viktig å presisere at vi i det journalistiske arbeidet jobber uavhengig av politisk tilhørighet. Vi står også fullt og helt inne for verdiene frihet, demokrati og likeverd, skriver Linn K. Yttervik i en e-post til Malviknytt.

Ny avis

Avishuset på Stjørdal ble i januar 2015 solgt fra A-media og eies nå av Polaris Media som også eier Adressavisen og andre mediehus i Trøndelag.

Planene er at den nye avisa skal utgies i løpet av første kvartal i år og MAlvik-Bladet vil deretter komme ut tre ganger i uken, tirsdag, torsdag og lørdag, som er samme frekvens som Stjørdalens Blad/Bladet har i dag.

Det er ikke kjent hva som skjer med de to nettsidene bladet.no og mb.no i forbindelse med fusjonen.

Se nøkkelopplysningene fra Brønnøysundregistrene om den nye avisen her.

Les også: MalvikBladet snart historie

Les også: Adressakutt rammer Malvik