Telling av hagefugler

Det er klart for hagefugltellingen som arrangeres hvert år i slutten av januar.

I år går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 28. og søndag 29. januar. For at skoler, barnehager o.l. skal kunne bli med er også uken før og etter selve helgen inkludert (21. januar til 5. februar).

Alle oppfordres til å delta på Hagefugltellingen. Fuglene man ser i hagen noteres, og resultatet legges inn på internett etterpå.

Her kan du legge inn din rapport.

Hagefugltellingen 2017 er et samarbeid med andre nordiske landene. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som var med for første gang i januar 2008.

En av målsettingene med hagefugltellinga er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden, samt å synliggjøre foreningenes arbeid med fuglevern utad.