Mobilsignalet forsinket

Den tidligere omtalte utbedring av mobildekningen langs Selbuvegen i grenda Fossen mellom Hommelvik og Mostadmark er et halvt år forsinket og mobilmasta på Nonstadberget vil være ferdig til sommeren.

Det forteller e-koordinator og prosjektleder for digital infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Pål M. Dahlø, til Malviknytt.

– Vi har nå fått beskjed fra Telenor om at utsyret deres kan leveres i juni. Før det må vi ha på plass avtale med grunneierne før vi kan få byggetillatelse til basestasjonen, sier Dahlø.

Han koordinerer arbeidet med stasjonen og kan fortelle at selve radiomasten og huset til sendere i disse dager skal fraktes fra produsent og lagres i området til våren.

– Når alle avtaler og tillatelser er på plass vil arbeidet starte og det vil merkes med en del helikoptertrafikk i området, forteller Pål M. Dahlø.

Rekkefølge

Næringssjef i Malvik kommune, Ole Christian Iversen forklarer at ting må skje i riktig rekkefølge før grendelaget og de vegfarende får god mobildekning oppi Fossen.

Ole Chr Iversen er næringssjef i Malvik

Utbedringen av mobildekningen ble vedtatt i Fomannskapet i Malvik i september 2016, og har en kostnadsramme på litt i overkant av en million kroner, hvor Malvik kommunens andel er 400.000,-

– Så vidt jeg kjenner til er det på plass en avtale med gunneiere som ennå ikke er signert, deretter må Malvik kommune søke om byggetillatelse. Først da kan de to entreprenørerene som har hver sin jobb starte. Den ene skal få fram strøm til basestasjonen og den andre skal fundamentere å bygge selve mobilmasten med hus for sendere og annet teknisk utstyr, sier Iversen.

 

Den nye mobilsenderen forventes å gi bedre signaler til området fra Halla/Storvik til Bakken inkludert Ivermoen med skytebane og fylkesveg 963 forbi Fossen og Nonsatdbeget.