Må avlyse møter

– Det er ingen saker til behandling, forklarer rådmann Carl-Jakob Midttun.

Møtene i utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) og Helse og velferd (HEVE) som var satt opp på møtekalenderen til Malvik kommune 2.februar er avlyst.

Underskudd og ansettelsesstopp

Beskjeden om dette kommer  samme uke som politikerne i Formannskap ble orientert om at kommunen allerede ligger an til et økonomisk underskudd på 10 millioner kroner innenfor helse og velferdsområdet.

– Dette har ingen sammenheng, sier rådmannen i Malvik, Carl-Jakob Midttun. Møtene i de to utvalgene er avlyst på grunn av at det ikke er noen saker som skal til behandling, og avlysning er besluttet i dialog med utvalgslederne.

Hva med det estimerte underskuddet, er ikke det en sak for de folkevalgte i utvalgene?

– Rådmannen har orientert formannskapet, virksomhetslederne og de tillitsvalgte om den budsjettmessige utfordringen som skyldes økte utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester utover det som var kjent i høst, forklarer Midttun.

– Et av tiltakene vi har iverksatt med øyeblikkelig virkning er en midlertidig ansettelsesstopp som gjelder for alle ledige stillinger vi har utlyst i høst og vinter. Så får prosessen fremover vise hvordan vi skal klare å dekke inn underskuddet. I en organisasjon som Malvik kommunen med over en milliard i omsetning skal det være mulig å finne dekning for dette underskuddet.

Carl-Jakob Midttun sier at økonomien i kommunen fortsatt er veldig sårbar og at rådmannen etter hvert vil komme tilbake til politikerne med forslag til hvordan man skal få bedret dette.

Utvalgene hadde sist møter den 1.desember i fjor.

Disse er med i utvalgene:

Utvalg for Helse og velferd:

Liv Aksnes (AP) (leder)

Randi Hansen (AP) (nestleder)

Francis Chagula (AP)

Per Arild Lyng (AP)

Astrid Sofie Dalhaug (KrF)

Morten Olafsen (H)

Brit Aune (H)

Utvalg for Oppvekst og kultur:

Trond Hoseth (AP) (leder)

Kristin Strandheim (AP) (nestleder)

Terje Talsnes (AP)

Maren Hammer Ness (AP)

Arve Hepsø (KrF)

Vigdis M. P. Marthinsen (H)

Bjørn Kyllo (FrP)