Ungdommen er bekymret

Rådmenn, ordførere, politi og ansatte i administrasjonene fra de seks kommunene i Værnesregionen, møttes torsdag på Rådhuset i Hommelvik til det årlige møtet i Interkommunalt Politiråd.

På agendaen stod forbygging, etterforskning og beredskap og hvordan dette påvirker den praktiske arbeidshverdagen for politiet i Værnesregionen.

Politirådet fikk også en orientering av de nye politikontaktene i Malvik og hvilke erfaringer man har gjort seg siden pilotprosjektet startet i november 2016.

Forebygging viktig

Andreas Skulberg fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging snakket om viktigheten av SLT-arbeidet (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, journ.anm) i kommunene og det å ha systematikk i det forebyggende arbeidet.

Før luns var lederen av Ungdomsrådet i Malvik, Jørgen Enoksen på besøk og snakket om ungdommenes syn på kriminalitet og forebygging.

– Vi registrerer at det er en økning i narko og russaker det siste året og at det er unge ungdommer som er involvert, sa han.

– Det har vært en vekker for ungdommen som nå med selvsyn har sett at kriminaliteten kanskje er større og nærmere enn hva man har trodd. Vi i ungdomsrådet er bekymret for utviklingen og ser at det er viktig med samarbeid mellom kommunene i regionen.

– Mange ungdommer føler en slags hjelpeløshet som fort kan gå over til en form for aksept av de kriminelle handlingene sa Jørgen Enoksen.

Pilotkommune

Malvik er en av de kommunene i landet som har gått foran i den nye politireformen og fått to lokale politikontakter etter at lensmannskotoret ble flyttet fra kommunen i fjor høst.

– Siden politireformen ikke la gode nok førnger for hvordan vi skulle gjøre det fikk vi laget en egen avtale som flere kommuner er interessert i å lære av, sier ordfører Ingrid Aune.

– Vi har fått flere gode verktøy i Malvik og vi ser nødvendigheten og verdien av å treffe rådmenn og politikere i kommunene for å «drodle» åpent om det vi jobber med, forteller driftsenhetsleder Marit Stigen som er lennsmann i Stjørdal og Malvik.

– Dette er en viktig arena som vi møtes på en gang i året, utenom de lokale politirådenene, sier lensmannen.

(f.v) Jørgen Enoksen, Malvik ungdomsråd, Ingrid Aune, ordfører og Marit Stigen, lensmann