Positiv vekst

Antallet nyetablerte firma i Malvik øker for hvert år. Det viser en oversikt næringssjef Ole Christian Iversen har kommet med.

For 2016 ble det registrert til sammen 120 AS og ENK (Aksjeselskap og Enkelpersonsforetak) i Malvik kommune.

Få avviklinger

– Det er gledelig at dette tallet øker, fra 91 i 2014, via 106 for to år siden til 120 etableringer i fjor, sier næringssjefen i Malvik kommune, Ole Christian Iversen.

– Like gledelig er det at antall avviklinger i samme periode er få, sier han.

Om alle nyetableringer nødvendigvis fører til flere arbeidsplasser har han ingen tall på.

– Sannsynligvis blir det noen flere arbeidsplasser av etbleringene, men mange av de nye foretakene er også såkalte «kjellerstuefirma» hvor en gründer har en god idè og registrerer et foretak. Jeg vil tro det er en økende grad av reele etabelringer i den forstand at formålet på sikt er å drive fram en bedrift.

– Det vi ser er at Malvik har en høyere vekst av nyetableringer enn nabokommunene vi kan sammenligne oss med, det er også positivt sier næringssjef Ole Christian Iversen.

Besøkt 40 firma

I løpet av 2016 så har politisk ledelse i Malvik kommune, næringssjefen og daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimregionen avdeling Malvik, Kaare Hagerup besøkt i alt 40 ulike firma i kommunen.

– Vi har besøkt store og små bedrifter noe som har vært veldig populært og godt mottatt, sier Kaare Hagerup i NiT-Malvik.

– Disse besøkene er en viktig del av næringsarbeidet i NiT og det er viktig for næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Besøkene er et samarbeid mellom NiT, Næringssjefen, Politisk ledelse og Rådmannen i Malvik kommune.

– Direktekontakt med bedriftene er viktig, særlig at næringslivet blir kjent med politisk ledelse og at politisk ledelse blir kjent med næringslivet. Håpet er at tiltaket medfører at næringslivets behov blir mer kjent for politisk og administrativ ledelse i kommunen.

Hvilke tilbakemeldinger gir bedriftene og de næringsdrivende? 

– Konkrete tilbakemeldinger går i hovedsak på for eksempel behovet for en tverrforbindelse mellom Hommelvik og Sveberg som er spesielt viktig for Malvik Senter og bedriftene der. Flere har vært opptatt av status næringsarealer og hvem som etablerer seg i kommunen. og jernbanetrasse opptar mange, forteller Hagerup.

– NiT har økt medlemsmassen i Malvik radikalt den siste tiden og det er mange som også i år skal få besøk. Det er bare å kontakte meg eller Ole Christian Iversen på Rådhuset i Hommelvik, sier Kåre Hagerup i NiT-avdeling Malvik.