Legger ned racketene

Årsmøtet i Malvik IL Tennis har besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte i avdelingen, hvor det vil bli foreslått at avdelingen blir nedlagt.

Det bekrefter leder i hovedstyret for Malvik IL Håkon Kvåle Gissinger.

– Tennisavdelingen har hatt et begrenset tilbud til barn, ungdom og voksne. Det har vært lite oppmøte på treningene og det har vært utfordringer knyttet opp mot det å få treningstid i idrettshall og å få på plass en utendørsbane på Vikhammer, sier Kvåle Gissinger.

– Områdene vi har sett for oss har vært opptatt i forbindelse med byggeprosjekter og båndlagt med tanke på utvidelse av ungdomsskole på Vikhammer.

Tennishaller på Lade

Det er flere grunner til at avdelingen nå er foreslått nedlagt. I hovedsak er det mangel på ressurspersoner til styreverv i tennisavdelingen, samt for lite trenerressurser, skriver tennisavdelingen på sin facebookgruppe.

Kostnader forbundet med halleie av Fylkeshallen har har blitt store og det har vært lite forutsigbarhet i halltid.

De skriver at den gode nyheten er at det kommer åtte nye tennishaller (fire innendørs og fire utendørs) på Lade i 2018, som sikkert vil friste tennisglade Malvikinger.

Ektraordinært årsmøte er berammet til tirsdag 7.februar kl 18.00 på klubbhuset til Malvik IL.