Mer politi og færre forbrytelser

Lensmannskontoret i Malvik ble sist høst nedlagt og flyttet til Stjørdal. Dette og andre grep i administrasjonen har ført til mer nærpoliti i Værnesregionen hvor det nå er om lag 50 politi ved politistasjonen..Onsdag hadde lensmann Marit Stigen innkalt til pressetreff hvor statistikken for 2016 ble framlagt.

For Malvik sin del viser denne en nedgang på alle felt. Oppdragsmengden i Malvik har gått ned fra 1795 loggførte oppdrag i 2015 til 1352 i fjor.

Det lokale politiet har en større ambisjon enn den nasjonale og har som mål å være tilstede med politi i alle regionens kommuner minst to hele dager hver uke. Da for å drive etterforskning, forebygging, publikumskontakt og kontroller.

– Fra Malvik har vi siden i november hatt politikontakter og det er utelukkende positive tilbakemeldinger, kan lensmann Marit Stigen fortelle.

Færre vold og vinningssaker.

Statistikken viser at det i 2016 ble registrert 32 voldssaker i Malvik mot 53 året før.

– Vi har så og si ingen utelivsvold i Malvik og det er lite ordensforstyrrelser med bare tre saker i fjor, sier lensmann Marit Stigen.

Antallet straffesaker innenfor begrepet Økonomi og vinningsaker gikk i fjor ned til 98 mot 155 året før.

Også antallet narkotikasaker er redusert i fra tidenes høyeste i 2015 med 83 saker i Malvik nærmer fjoråret seg normalen på ca 50 narko-saker med 65 saker i 2016.

Straksforebygging

Også når det gjelder sedelighet er det en markant nedgang fra 20 saker i 2015 til 8 saker i fjor.

– Mye av nedgangen i antallet saker og forbrytelser skyldes at vi har mer synlig politi i gatene og vi har jobbet systematisk med forebygging, sier Marit Stigen.

Politiet i Værnesregionen har nå søkt språkrådet om å få godkjent ett nytt ord «Straksforebygging».

– Det er kort fortalt forebygging samtidig med etterforskning, særlig mot ungdom og førstegangsforeteelser. Et eksempel er saken som pågår nå hvor noen ungdommer har filmet et angrep og vold mot en annen ungdom. Da etterforsker vi og forebygger samtidig, forklarte lensmann Marit Stigen på  pressetreffet onsdag.

Når det gjelder Pass er det bare lensmannskontoret på Stjørdal som har passautomat i vår region nå og der ble det i fjor utstedt 5777 nye pass og 501 nødpass.

Dette er en nedgang i nødpass, noe som skyldes en strengere holdning hos politiet for hvilke kriterier som gir rett til nødpass.

Illustrasjon: Finn O. Fosmo/ kilde: politiet i Værnesregionen