Utløser potensialet

Malvik kommune har nå tatt initiativet til et samarbeid med Bane NOR og Jernbanedirektoratet om utarbeiding av en plan for krysningspunkt av jernbanen i Hommelvik sentrum.

Bakgrunnen for initiativet er samtaler og prosesser som har pågått over flere år for eksempel med den omfattende sentrumsplanen for Hommelvik.

– Målet er å få en plan og et vedtak om bygging av et krysningspunkt så fort som mulig. Det vil gi forutsigbarhet for de som vil etablere både bolig å næring i Hommelvik, sier næringssjef i Malvik kommune, Ole Christian Iversen.

– Et krysningspunkt, over eller under jernbanen vil bidra til at utbyggingen av Moan kommer igang og det blir flere innbyggere i sentrumskjernen av Hommelvik. Det igjen, vil være med på å stimulere til økt aktivitet i sentrum, for folk skaper aktivitet.

– Vi har utbyggere som ønsker å komme i gang og en av rekkefølgebestemmelsene er at det må etableres et kryssningspunkt først, sier Ole Christian Iversen.

I brevet til Bane NOR og Jernbanedirektoratet skriver Ole Christian Iversen at kommunestyret har vedtatt å fremskynde en bevilgning på 10 millioner kroner til prosjektet fra 2019 til 2018.

– Det må være et tydelig bevis på at Malvik kommune ønsker fremdrift i denne saken. De private interessene i området har også forpliktet seg til å være med på finansieringen av krysningspunktet.

Malvik kommune har derfor invitert Jernbanedirektoratet og Bane NOR til et samarbeid i 2017, hvor målet er å etablere en god planløsning for et effektivt og fremtidsrettet krysningspunkt over eller under jernbanesporet i Hommelvik sentrum. For å lykkes optimalt med dette er det viktig at Malvik kommune, jernbanemyndighetene, private grunneiere og andre interesserte samarbeider godt, slik at resultatet av arbeidet dekker planbehovene både på kort og lang sikt, heter det i brevet fra kommunen.

– Byggingen av et krysningspunkt vil utløse potensialet som Hommelvik sentrum har, derfor er det viktig, understreker Ole Christian Iversen.

I gjeldende plan er krysningspunktet en undergang mellom den gamle stasjonsbygning og Cafe Rampa. (Illustrasjon fra Malvik kommune, planinnsyn)