Politiske møter uke 3

Lokalpolitikerne er i ferd med å komme i gjenge i det nye året og denne uken er det Formannskapet som har møte.

De møtes på Formannskapssalen i Rådhuset mandag 16.januar klokken 09.00 – 12.00 med følgende saker til behandling:

Sakliste:

Eiendomsskatt 2017 – presisering

Forslag til planprogram kommuneplan 2018 – 2030 og vedtak om oppstart av planarbeid

Forslag til ny forskrift om åpningstider for salg og skjenking av alkoholholdig drikk

Forslag til retningslinjer for tildeling av Grønne midler i Malvik kommune

Fullstendig saksliste finner du her.