Samling for bygda

I forbindelse med at Malvik kommune har tatt initiativ til et møte om utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark, inviteres nå bygdefolket til et møte.

Malvik kommune har invitert lag og foreninger med å stille med en representant til et arbeidsutvalg som skal se på situasjonen i dag, framover, og å se på mulige enkelttiltak som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

I forkant av dette møtet med kommunen ønsker de nå å samle bygdas folk til felles meningsutveksling, skriver samfunnshuset på sin facebookside.

Møtet holdes i Mostadmark Samfunnshus søndag 22.januar. kl.19.00.

Kommunen satte ned utvalg

Formannskapet vedtok den 28.november i fjor å sette ned et arbeidsutvalg som skal se på situasjonen i Mostadmark i dag, framover, og å se på mulige enkelttiltak som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

Arbeidsperioden for utvalget er 1. januar 2017 – 1. april 2017.

Rådmannen sendte 22.desember ut brev til AS Meraker Brug, Mostadmark skytterlag, Mostadmark Samfunnshus AL, Jøssåsen Landsby, Ungdomslaget Mostingen, Mostadmark Velforening og Mostadmark Idrettslag, med flere, hvor kommunen ønsker å invitere disse lagene til å delta i dette utvalget med en representant.