Blåste nytt liv i velforeninga

Tirsdag kveld var det innkalt til årsmøte i Smsikaret Vel, hvor nesten et tredvetalls innbyggere møtte.

Velforeninga som ble etablert av beboerne i byggefeltet Smiskaret på Midtsand våren 1988, har i de siste sju, åtte årene ikke vært aktiv.

Nå har en del av de gamle medlemmene og nye innbyggerne i byggefeltet engasjert seg i velforeningen, med ønske om å skape litt aktivitet i nærmiljøet.

Smisakret vel har tre lekeplasser og en liten fotballbane den disponerer, samt at flere av medlemmene ytret ønske om trafikksikkerhetsregulerende tiltak i boområdet.

Nytt styre

Som ny leder i Smiskaret Vel ble May Reppen Gjelseth enstemmig valgt.

– Jeg vil engasjere meg fordi jeg har barn selv og fordi jeg synes det er fint her i Smiskaret. Nå skal vi jobbe med å få satt i stand lekeplassene, se på om vi kan gjøre noe mer med trafikksikkerheten og vi må finne på noen sosiale aktiviteter i feltet. Dette gleder jeg meg til å ta fatt på, forteller May Reppen Gjelseth.

De øvrige i det nyvalgte styret ble: Snorre Wold Bekken, nestleder, Eva Lundemo, kasserer, Hilde Engelien – Lopes, sekretær og Per Ivar Sjøberg, styremedlem. Som vara til styret ble Otto Kock og Fredrik Austad valgt.

Årsmøtet vedtok å beholde de gjeldende vedtektene for velforeningen.