Årets første alarmprøve

Onsdag vil det bli gjennomført en landsomfattende prøve med Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Det er signalet «Viktig melding – lytt på radio» som klokken 12.00 utløst over Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Dette er bare en teknisk prøve. Ellers betyr signalet at en viktig melding vil bli gitt til befolkningen over NRK.

Signalet blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media, som radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier osv. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig.

Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkninga ved akutt fare.

I fredstid kan slik varsling være aktuell ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.
Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signala vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis på den andre onsdagen i månedene januar og juni.  

Varslingsanleggene kan enkelte ganger bli utløst på grunn av feil. Ved slike hendelser er det ønskelig at en melder fra til nærmeste sivilforsvarsdistrikt omgående.

Kontaktinformasjon til ditt sivilforsvarsdistrikt finn du på distriktenes sider.