Politiske møter uke 2

Det er klart for et nytt år også for lokalpolitikerne som så smått begynner å møtes i de ulike fora etter jule- og nyttårsferien.

Denne uken er det politikerne i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) og Ungdomsrådet som har fått sine møter satt opp på møtekalenderen.

Areal og Samfunnsplanlegging.

Møtet holdes i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik, torsdag 12.januar klokken 09.00.

Agenda for møtet er 33 referatsaker og 4 saker til behandling.

Saker til behandling:

Fossmo – Ridebane

Sørnesset – deling

Øyavegen 24 – klage på vedtak – tomannsbolig

Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking – kartlegging av forekomst og spredning av skrantesyke (CWD)

Orienteringssaker:

– Informasjon om arbeidet med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel v/Bjørg Løkken

– Ny drivstofforsyning til Værnes, lokalisert til Muruvik Havn. Forsvarsbygg informerer om sine planer fra ca. kl. 11.00.

Ungdomsrådet.

Medlemmene av ungdomsrådet skal i følge møtekalenderen møtes til drøftinger 12.januar.

Det er ikke oppgitt tidspunkt og sted for møtet og det er heller ingen sakliste.

Her kan du lese hva det står om ungdomsrådet på Malvik kommune sine hjemmesider og på Ungdomsrådets facebooksider.