Mostadmarka fjernet

Skiltet med «Mostadmarka» på som har stått ved fylkesveg 963 på Karlstad har blitt fjernet.

Det er ikke klart når skiltet har kommet bort, men flere innbyggere i grenda og forbipasserende reagerer på dette i ulike sosiale medier lørdag formiddag.

– «Legger de ned hele Mostadmarka tro?» Barnehagen, biblioteket og butikken er lagt ned» – er utsagn som florerer på internett.

Malviknytt har ikke fått kontakt med noen offentlig myndighet som kan si noe om det er en konkret grunn til at skiltet er fjernet, eller om det her er snakk om hærverk eller spøk.

Kommunen setter ned utvalg

Formannskapet vedtok den 28.november i fjor å sette ned et arbeidsutvalg som skal se på situasjonen i Mostadmark i dag, framover, og å se på mulige enkelttiltak som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

Arbeidsperioden for utvalget er 1. januar 2017 – 1. april 2017.

Rådmannen sendte 22.desember ut brev til AS Meraker Brug, Mostadmark skytterlag, Mostadmark Samfunnshus AL, Jøssåsen Landsby, Ungdomslaget Mostingen, Mostadmark Velforening og Mostadmark Idrettslag, med flere, hvor kommunen ønsker å invitere disse lagene til å delta i dette utvalget med en representant.