Uviss skjebne

Det gamle sykehjemmet på Grønberg står nå helt tomt og ingen vet hvilken skjebne bygningene og eiendommen får. Siden sykehjemmet ble flyttet til Hommelvik Helsetun i mai 2015, har også Malvik Fysioterapi og Grønberg barnehage avsluttet bruken av lokalene som nå har stått tomt siden i fjor høst.

Politikerne orienteres løpende

Formannskapet i Malvik ble, i følge protokollen fra møtet 28.11.2016, orientert om status rundt det gamle sykehjemmet og arealene kommunen leier på Grønberg.

– Det stemmer at Formannskapet i møtet før jul ble orientert om at det er dialog mellom Malvik kommune og eier (bortfester) av arealene tilknyttet det gamle sykehjemmet på Grønberg, skriver rådmann Carl-Jacob Midttun i en e-post til Malviknytt.

Hvilke muligheter gir festekontrakten av tomta Malvik kommune utover drift av aldershjem/sykehjem?

– Jeg vil ikke gi noen signaler om hva man kan se for seg av mulige utfall nå, da vi fortsatt er i dialog med eier, skriver Midttun.

Hvordan vil den videre saksgang og behandling være?

– Politisk nivå vil selvsagt bli løpende orientert om utviklingen og når dialogen med eier er sluttført forklarer Midttun.

­ Hva er status for anlegget?

– Status er at varmeanlegg er nedtappet og stengt, og at bygget ikke benyttes per i dag, forteller Han.

Rådmannen forklarer at teknisk stand på bygningsmassen i henhold til NS 3424 er den at delen fra 1960-årene er på TG 2-3 (saneringsmodent) og at delen fra 1990-årene har en tilstandsgrad tilsvarende 1-2.

(Tilstandsgrad 0,1,2 og 3, der 0 er nybygg og 3 er saneringsmodent. Rådm.anmerk.)

Er i dialog

Grunneier Jens N. Jenssen bekrefter at det er dialog mellom han og Malvik kommune i saken, men at det ikke har vært noe fokus rundt dette på en god stund.

– Dette omfatter en virksomhetsbasert festekontrakt som sier det kun skal være gammelhjem og/eller sykehjem på tomta. Det har vært diskutert flere muligheter for løsninger, men noe konkret kan jeg ikke fortelle, sier Jens N. Jenssen.

– Vi får vente og se hva dialogen med Malvik kommune fører fram til, sier han.