Sendte ut papirer med fødselsnummer

Da Malvik kommune sendte ut innkalling til møtet i Utvalg for Aresam den 12..januar inneholdt dokumentene personopplysninger som ikke skal publiseres.

I ett av dokumentene til sakspapirene er fullt navn, med fødsels- og personnummer til to personer gjengitt.

– Dette er selvfølgelig en glipp, noe jeg skal ta tak i å følge opp med en gang, sier rådmann i Malvik kommune Carl-Jacob Midttun når Malviknytt gjør han oppmerksom på forholdet.

Sakspapirene ble umiddelbart etterpå fjernet fra Malvik kommunes innsynsløsning og forsøkt rettet opp før de ble lagt ut på nytt. Da kom dokumentet ut hvor kun den ene personens fødselsnummer var fjernet. Malviknytt.no har gjort kommunen oppmerksom på forholdet men har ikke fått tilbakemelding på at feilen er rettet.

 

Må sende aviksmelding

Avdelingsdirektør i Datatilsynet, Helge Veum, sier til Malviknytt at det her ikke er snakk om sensitive opplysninger da forholdene rundt dokumentene ikke er av en slik art at de utleverer personlig informasjon om helse, økonomi og lignende.

– Personnummer bør uansett skjermes fra kommunale sakspapirer og de skal ikke publiseres på denne måten, sier han.

– Dette er et mindre avvik på reglene, men bør likevel rapporteres til Datatilsynet som et avvik. Deretter er det viktig at kommunen tar tak sine rutiner rundt slike saker for framtiden, sier avdelingsdirektør i Datattilsynet Helge Veum.

Les mer om personnummer på Datatilsynets hjemmeside.