Velforeninga vekkes fra dvale

Smiskaret velforening startes opp igjen etter åtte år i dvale og det er innkalt til årsmøte 10. januar.

Alle husstandene i Smiskaret skal ha fått innkalling i postkassen for godt over en måned siden og årsmøtet avholdes på Midtsand grendahus.

Det har vært et stort ønske, spesielt fra nye beboere i Smiskaret, om å dra igang aktiviteten i velforeninga og siden det er ca åtte år siden siste årsmøte har noen av de gamle medlemmene tatt på seg oppgaven som valgkomite.

– Det har vært greit og bare positivt, nå har vi fått folk som har sagt ja til å stille opp i alle verv, sier Åse Hildrum som er en av de fem i valgkomiteen.

I saklisten for årsmøtet foreslåes det at de gjeldende vedtektene for Smiskaret Vel opprettholdes. Når det gjelder årsberetning og økonomi vil det kun bli en orienteringer da det ikke foreligger regnskap og beretninger å godkjenne.

Etter at årsmøtet er hevet inviteres medlemmene til å komme med forslag og innspill om fremtidige aktiviteter overfor det nyvalgte styret.

Årsmøtet i Smiskaret Vel, tirsdag 10.januar kl 19:30 på Midtsand Grendahus.

Mobilfoto av årsmøteinnkalling